Οι εγγραφές στο Robotakia Summer Camp 2024 συνεχίζονται!

Για αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσαμε για τους μαθητές μας, με πολλή αγάπη και κέφι, ένα μοναδικό Summer Camp!
Μάθε περισσότερα

Τι Είναι το Smart Greenhouse;

Το Smart Greenhouse είναι ένα πρότυπο θερμοκήπιο που εξοπλίζεται με μια σειρά από τεχνολογικά στοιχεία, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των συνθηκών καλλιέργειας. Η κατασκευή της μακέτας βασίζεται σε διάφορους αισθητήρες, φωτοβολταϊκά πάνελ, οθόνες και το ESP32 για τη διασύνδεση και απομακρυσμένο έλεγχο της διάταξης. Το πλαίσιο του θερμοκηπίου κατασκευάστηκε με τη χρήση συνδέσμων που τυπώθηκαν σε 3D εκτυπωτή, επιτρέποντας την εύκολη και προσαρμοσμένη κατασκευή του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το έξυπνο θερμοκήπιο περιλαμβάνει:

 • Αισθητήρες Υγρασίας Χώματος για τη συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών ανάπτυξης των φυτών.
 • Αισθητήρα DHT11 για δεδομένα σχετικά με την υγρασία και τη θερμοκρασία.
 • Αισθητήρα Στάθμης Νερού για τον έλεγχο της διαθέσιμης ποσότητας νερού για ποτίσματα.
 • Φωτοβολταϊκά Πάνελ για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση της ενεργειακής αυτάρκειας.
 • RGB LED για ειδικό φωτισμό προσαρμοσμένο στην απαιτούμενη φωτεινότητα του χώρου.
 • Αισθητήρες LDR για αυτόματη προσαρμογή του φωτισμού, βάσει του επιπέδου του φωτός που ανιχνεύεται.
 • Οθόνη LCD I2C για την εμφάνιση σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας.
 • Οθόνη Nokia 5110 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του θερμοκηπίου.
 • ESP32 για τη μετάδοση δεδομένων σε ειδική ιστοσελίδα και την απομακρυσμένη παρακολούθηση.
 • Ανεμιστήρα και Αντλία ελεγχόμενα από ρελέ για την αυτοματοποίηση του ελέγχου περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικά Οφέλη

Το project Smart Greenhouse προσφέρει πολλά εκπαιδευτικά οφέλη στα παιδιά:

 • Ανάπτυξη Προγραμματιστικών Δεξιοτήτων: Οι μαθητές μαθαίνουν να προγραμματίζουν το Arduino UNO, το ESP32 και άλλους μικροελεγκτές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αισθητήρων και των μηχανισμών.
 • Κατανόηση Έξυπνων Συστημάτων και Αυτοματισμών: Οι μαθητές κατανοούν πώς λειτουργούν τα έξυπνα συστήματα και οι αυτοματισμοί, εφαρμόζοντας γνώσεις σε ένα πραγματικό περιβάλλον.
 • Ενεργειακή Απόδοση και Βιωσιμότητα: Το project διδάσκει τη σημασία της ενεργειακής αυτάρκειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών πάνελ.
 • Δεξιότητες STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά): Οι μαθητές ενισχύουν τις γνώσεις τους σε όλους τους τομείς των STEM, εφαρμόζοντας θεωρητικές γνώσεις στην πράξη.
 • Καινοτομία και Δημιουργικότητα: Τα παιδιά σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τις δικές τους μακέτες, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα και καινοτόμες λύσεις.
 • Ομαδική Εργασία και Συνεργασία: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, αναπτύσσοντας δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς σχεδιάζουν και υλοποιούν το project τους.
 • Εξοικείωση με Τεχνολογίες Αισθητήρων: Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν και να ενσωματώνουν αισθητήρες για τη μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως υγρασία, θερμοκρασία και φως.

Το Smart Greenhouse είναι περισσότερο από ένα απλό εκπαιδευτικό εργαλείο. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που προάγει τη μάθηση μέσα από την πράξη, διδάσκοντας στους μαθητές τις αρχές της βιωσιμότητας και της τεχνολογικής καινοτομίας στην γεωργία.

Εργαστήρια ρομποτικής

οι εγγραφές ξεκίνησαν

Εξ'
αποστάσεως