Οι εγγραφές στο Robotakia Summer Camp 2024 συνεχίζονται!

Για αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσαμε για τους μαθητές μας, με πολλή αγάπη και κέφι, ένα μοναδικό Summer Camp!
Μάθε περισσότερα

Οι μαθητές του τμήματος Ρομποτική με Lego MindStorms EV3 – Advanced Challenges έφτιαξαν ένα Project με θέμα “Ρομποτικοί Βραχίονες σε Ένα Εργοστάσιο Κατασκευής Εμπορευμάτων”. Βρισκόμαστε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών, όπου τρεις ρομποτικοί βραχίονες (grabbers) χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών εξαρτημάτων στη γραμμή παραγωγής. 

Εκπαιδευτικά Οφέλη 

Μέσα από αυτό το Project, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προηγμένες τεχνικές ρομποτικής και αυτοματισμού. Μαθαίνουν πώς να χειρίζονται ρομποτικούς βραχίονες με διάφορους τρόπους, εξερευνούν τις αρχές του προγραμματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, και αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης. 

Τεχνικές και Λειτουργίες 

Χειροκίνητος Χειρισμός 

Ένας εργαζόμενος χρησιμοποιεί τον πρώτο ρομποτικό βραχίονα για να μεταφέρει μικρά και ευαίσθητα εξαρτήματα που απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. Ο βραχίονας ελέγχεται με τη χρήση ενός χειριστηρίου, επιτρέποντας στον εργαζόμενο να προσαρμόσει την ταχύτητα και τη θέση του για τη μέγιστη ακρίβεια. 

Χειρισμός με Γραφικό Περιβάλλον (GUI) 

Ο δεύτερος ρομποτικός βραχίονας ελέγχεται μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI). Ένας τεχνικός εισέρχεται στο σύστημα μέσω ενός υπολογιστή και χρησιμοποιεί το GUI για να καθορίσει τις ακριβείς θέσεις και τις κινήσεις που θα πραγματοποιήσει ο βραχίονας. 

Χειρισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) 

Ο τρίτος ρομποτικός βραχίονας χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κινήσεις και την αντίδραση σε αλλαγές στο περιβάλλον. Μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, ο βραχίονας μπορεί να προσαρμόσει τη στρατηγική του σε πραγματικό χρόνο για την αποτελεσματική μεταφορά των εξαρτημάτων. 

Υλοποίηση των Τρόπων Χειρισμού 

Χειροκίνητος Χειρισμός μέσω Πλήκτρων Υπολογιστή 

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση συγκεκριμένων πλήκτρων (όπως τα βέλη) σε ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή για τον έλεγχο των κινήσεων του ρομποτικού βραχίονα. Αυτή η προσέγγιση είναι απλή και διαισθητική, καθιστώντας την κατάλληλη για γρήγορες και ακριβείς κινήσεις, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο ευέλικτη σε πιο περίπλοκες λειτουργίες. 

Χειρισμός με Γραφικό Περιβάλλον (GUI) στο Scratch3 

  • Τεχνολογία: Χρησιμοποιώντας το Scratch3, μια πλατφόρμα προγραμματισμού βασισμένη σε μπλοκ, η οποία επιτρέπει τον οπτικό προγραμματισμό και τη δημιουργία εύχρηστων, διαισθητικών γραφικών. 
  • Υλοποίηση: Ανάπτυξη ενός προγράμματος στο Scratch3 που μπορεί να ελέγξει τον ρομποτικό βραχίονα, χρησιμοποιώντας γραφικά μπλοκ για την αναπαράσταση των εντολών. Η επικοινωνία με τον ρομποτικό βραχίονα επιτυγχάνεται μέσω σειριακής επικοινωνίας ή Bluetooth, ανάλογα με την υλοποίηση του ρομποτικού συστήματος. 

Χειρισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μέσω Αναγνώρισης Κινήσεων 

  • Τεχνολογία: Χρησιμοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση κινήσεων μέσω κάμερας. Μέσω ενός προπονημένου μοντέλου στην πλατφόρμα Teachable Machine ή παρόμοια, το σύστημα μπορεί να ερμηνεύει τις κινήσεις του χρήστη και να τις μετατρέπει σε εντολές για το ρομπότ. 
  • Υλοποίηση: Ανάπτυξη ενός μοντέλου αναγνώρισης κινήσεων στην πλατφόρμα Teachable Machine, το οποίο εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει συγκεκριμένες κινήσεις του χρήστη ως εντολές. Η εφαρμογή που συνδέεται με την κάμερα και το ρομπότ λαμβάνει τα δεδομένα από το μοντέλο και τα μετατρέπει σε σήματα που ελέγχουν τα servos. 

Με αυτήν την προσέγγιση, οι μαθητές ανακαλύπτουν την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στην πρακτική ρομποτική, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν για την αυτοματοποίηση και την αύξηση της αποδοτικότητας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. 

Εργαστήρια ρομποτικής

οι εγγραφές ξεκίνησαν

Εξ'
αποστάσεως