Οι εγγραφές στο Robotakia Summer Camp 2024 συνεχίζονται!

Για αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσαμε για τους μαθητές μας, με πολλή αγάπη και κέφι, ένα μοναδικό Summer Camp!
Μάθε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

Στο πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών οι Creative Bytes αναλαμβάνουν μια πρωτοποριακή αποστολή: να συνδυάσουν την τέχνη με την τεχνολογία, δημιουργώντας το δικό τους σύστημα αναγνώρισης συναισθημάτων σε έργα τέχνης. Με στόχο τη δημιουργία ενός μικρού μουσείου, όπου η τέχνη αντιδρά δυναμικά στα συναισθήματα των θεατών!

Το σύστημα λειτουργεί με τη χρήση της πλατφόρμας PictoBlox για την αναγνώριση συναισθημάτων καθώς και του micro:bit για τη συνδεσμολογία και τον προγραμματισμό όλων των ηλεκτρονικών στοιχείων. Το έργο τέχνης συνοδεύεται από έναν αισθητήρα υπερήχων για την αναγνώριση της απόστασης μεταξύ του έργου και του θεατή. Όταν ο θεατής πλησιάζει, ξεκινά η αναγνώριση συναισθημάτων με τη χρήση της κάμερας, και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του υπολογιστή με γραφικές αναπαραστάσεις, παρέχοντας έναν οπτικό χάρτη των συναισθημάτων.

Επιπλέον, ενσωματώνουμε σερβοκινητήρες για την εναλλαγή του έργου, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να αλληλοεπιδρούν με διαφορετικές εκφάνσεις της τέχνης, καθώς και τη συλλογή περισσότερων και πιο ποικίλλων δεδομένων για τα στατιστικά μας. Μέσω αυτού του τεχνικού συστήματος, παρέχουμε μια εμβληματική εμπειρία όπου η τέχνη αναδύεται στην ψηφιακή εποχή, συγκλίνοντας τεχνολογία και συναισθήματα σε έναν δυναμικό αλληλεπιδραστικό χώρο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  1. Τεχνική Εξερεύνηση: Εξάσκηση στη χρήση ρομποτικών συστημάτων για την αναγνώριση συναισθημάτων σε έργα τέχνης.
  2. Κατανόηση Συναισθημάτων: Ανάπτυξη της ικανότητας να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν βασικά συναισθήματα σε ποικίλα έργα τέχνης.
  3. Δημιουργική Έκφραση: Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας μέσω της σχεδίασης και της προγραμματισμένης αντίδρασης ρομποτικών δημιουργιών.
  4. Καλλιτεχνική Κριτική: Ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής σκέψης και συζήτησης για τον τρόπο που η τέχνη αντανακλά τα συναισθήματα και την ανθρώπινη εμπειρία.
  5. Διασύνδεση Τέχνης και Συναισθημάτων: Κατανόηση του πώς η τέχνη συνδέεται στενά με την ανθρώπινη ψυχολογία και συναισθηματική κατανόηση.
  6. Προγραμματισμός με PictoBlox: Εκμάθηση των βασικών αρχών προγραμματισμού με την εφαρμογή PictoBlox για τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης συναισθημάτων.
  7. Αισθητήρες, κινητήρες και Micro:bit: Κατανόηση της λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων και προγραμματισμός τους σε ένα micro:bit για αλληλεπίδραση με το έργο τέχνης. Δημιουργία μηχανισμού και προγραμματισμός σερβοκινητήρων για την εναλλαγή του έργου και τη λήψη διαφορετικών δεδομένων.
  8. Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων: Εκμάθηση της στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων με την παρουσίαση των συναισθημάτων σε μορφή γραφήματος μπάρας.
  9. Ενθάρρυνση Συνεργατικότητας: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών κατά τη δημιουργία του έργου, ενισχύοντας τις ικανότητες τους στον τομέα της ομαδικής εργασίας.

Εργαστήρια ρομποτικής

οι εγγραφές ξεκίνησαν

Εξ'
αποστάσεως