Ρομποτική με Lego WeDo 2.0 – Advanced challenges

720,00

Καθαρισμός

Περιγραφή

Ο κύκλος των εργαστηρίων «Ρομποτική με Lego WeDo 2.0 – Advanced Challenges» απευθύνεται σε παιδιά 2ας και 3ης δημοτικού που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο εργαστηρίων Ρομποτική με Lego WeDo 2.0 για παιδιά 1ης και 2ας δημοτικού.

Εκτός από τις κατασκευές και τους αυτοματισμούς, δημιουργούν ψηφιακά προσχέδια των κατασκευών τους και αφίσες παρουσίασης, ως υποστηρικτικό υλικό για τα projects τους.

Μέσα από αυτό το εργαστήριο τα παιδιά θα μάθουν παράλληλα με την ρομποτική, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις ιδέες τους, να συνεργάζονται ομαδικά, να εκτελούν δοκιμές και βελτιώσεις, και να παρουσιάζουν αποτελεσματικά το έργο τους!

Τα παιδιά παρακολουθούν ένα εργαστήριο την εβδομάδα, διάρκειας 90 λεπτών. Ο κύκλος των 36 εργαστηρίων έχει συνολική διάρκεια περίπου ένα σχολικό έτος. Σε κάθε εργαστήριο συμμετέχουν μέχρι και 10 παιδιά, εργαζόμενα σε ομάδες. Κάθε ομάδα υλοποιεί projects που περιλαμβάνουν σύνθετες κατασκευές με την ταυτόχρονη χρήση δύο ή τριών κινητήρων και αισθητήρων Lego WeD0 2.0! Τα projects είναι εμπνευσμένα από θέματα παγκόσμιων διαγωνισμών ρομποτικής! Στο τέλος του έτους, τα παιδιά λαμβάνουν έπαινο / βεβαίωση συμμετοχής.

Όσο διαρκούν τα προληπτικά μέτρα λόγω covid-19, τα παιδιά εργάζονται ατομικά, δηλαδή με ατομικούς εξοπλισμούς και σε ατομικά θρανία. Τα τμήματα αποτελούνται από το πολύ 6 έως 8 παιδιά, ανάλογα με τα τετραγωνικά της αίθουσας και τις οδηγίες των ειδικών.

Όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την διεξαγωγή των εργαστηρίων στα Robotakia διατίθεται από εμάς. Όμως, προτείνουμε οι γονεις να διαθέτουν laptop με τη την γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0 στο σπίτι, ώστε το παιδί να μπορεί να διατηρήσει την επαφή του με τα Robotakia τόσο στον ελεύθερο χρόνο του, όσο και σε τυχόν νέο lock down, οπότε και τα εργαστήρια θα συνεχίσουν διαδικτυακά και θα χρησιμοποιήσουμε την εν λόγω γλώσσα.

Επιπλέον πληροφορίες

Τοποθεσία

,

Ωράριο

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,