Εργαστήριο γνωριμίας με Lego WeDo για παιδιά 1ης και 2ας Δημοτικού

0,00

Εργαστήριο γνωριμίας διάρκειας 90 λεπτών για παιδιά χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην ρομποτική με Lego WeDo 2.0

Καθαρισμός