Όροι εγγραφής στα εργαστήρια και όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Καταχώρηση εγγραφής

Η καταχώρηση της εγγραφής στα Robotakia μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από τον γονέα/κηδεμόνα ή τηλεφωνικά μέσω της γραμματείας. Με την καταχώρηση της εγγραφής, δεσμεύεται η θέση στο αντίστοιχο τμήμα για 7 ημερολογιακές ημέρες, διάστημα στο οποίο ο γονιός χρειάζεται να ολοκληρώσει την εγγραφή του. Σε περίπτωση εγγραφής λιγότερο από 7 ημέρες από την έναρξη των εργαστηρίων, η ολοκλήρωση χρειάζεται να γίνεται άμεσα, ώστε να είναι διασφαλισμένη η κατοχύρωση της θέσης. Εξαιρούνται τα δωρεάν εργαστήρια γνωριμίας.

Η πρακτική αυτή μας επιτρέπει να δεσμεύουμε ακριβώς τις θέσεις που χρειάζεται, ώστε να διευκολύνονται οι γονείς στην εύρεση θέσης για τα παιδιά τους.

Ολοκλήρωση εγγραφής

Η εγγραφή χρειάζεται να ολοκληρώνεται εντός 7 ημερολογιακών ημερών, με την καταβολή των διδάκτρων που αντιστοιχούν σε εργαστήρια τεσσάρων εβδομάδων. Η καταβολή μπορεί να γίνει μέσα από το site ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Εξαιρούνται τα δωρεάν εργαστήρια γνωριμίας.

Καταβολή διδάκτρων ετήσιων κύκλων

Οι ετήσιοι κύκλοι έχουν διάρκεια 34 εβδομάδες. Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε σε μία δόση, πριν την έναρξη του κύκλου των εργαστηρίων με έκπτωση 6,25% είτε τμηματικά σε 9 δόσεις:

Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής των διδάκτρων, αυτές γίνονται ως εξής:

Δίδακτρα αξίας 4 εργαστηρίων με την ολοκλήρωση της εγγραφής και την κατοχύρωση της θέσης στο τμήμα (1η δόση)

Δίδακτρα αξίας 4 εργαστηρίων το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Σεπ, Οκτ, Νοε, Δεκ, Ιαν, Φεβ, Μαρ (2η-8η δόση)

Δίδακτρα αξίας 2 εργαστηρίων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου (9η δόση)

Ακύρωση εγγραφής σε ετήσιο κύκλο

Η εγγραφή μπορεί να ακυρωθεί δωρεάν, μέχρι και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη των εργαστηρίων. Σε αυτή την περίπτωση, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται. Εάν η εγγραφή ακυρωθεί πολύ κοντά στην έναρξη των εργαστηρίων, λιγότερο από 7 ημέρες νωρίτερα, τότε κρατούνται τα δίδακτρα των 4 εβδομάδων από την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Πρόωρη διακοπή φοίτησης σε ετήσιο κύκλο με ένα μήνα ειδοποίηση

Η διακοπή μετά την διεξαγωγή του πρώτου εργαστηρίου και πριν την διεξαγωγή του 34ου θεωρείται πρόωρη. Η πρόωρη διακοπή της φοίτησης χρειάζεται να ανακοινώνεται από τον γονέα γραπτώς, στο email info@robotakia.gr ένα μήνα νωρίτερα. Δηλαδή, ως ημερομηνία διακοπής ορίζεται η ημερομηνία αποστολής του email συν ένα μήνα. Από την ανακοίνωση της διακοπής μέχρι την ημερομηνία διακοπής (1 μήνας) ο μαθητής μπορεί να συνεχίζει να παρακολουθεί τα εργαστήρια. Τα δίδακτρα υπολογίζονται κανονικά για αυτόν τον 1 μήνα.

Το διάστημα του ενός μήνα μας βοηθά να αξιοποιήσουμε την θέση στο τμήμα που αποδεσμεύεται, προς όφελος άλλου μαθητή που μπορεί να επιθυμεί να εγγραφεί ή να μετακινηθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.

Υπολογισμός διδάκτρων ετήσιου κύκλου

Τα δίδακτρα υπολογίζονται με βάση τα εργαστήρια στα οποία ο μαθητής είναι εγγεγραμμένος, ανεξάρτητα με το εάν τα παρακολούθησε στο σύνολό τους ή χρειάστηκε να απουσιάσει για οποιοδήποτε λόγο.

Στα Robotakia καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου το παιδί να αναπληρώσει το χαμένο εργαστήριο. Σε περίπτωση απουσίας, το παιδί μπορεί να έρθει σε επόμενη ημέρα εφόσον διεξάγεται το ίδιο εργαστήριο και υπάρχει διαθέσιμη θέση. Εάν δεν είναι διαθέσιμο το ίδιο εργαστήριο επόμενη ημέρα, τότε το παιδί ίσως μπορέσει να κάνει αναπλήρωση σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες τις περιόδους του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του καλοκαιριού τις οποίες ανακοινώνουμε, ή ακόμη και σε επόμενο κύκλο. Η αναπλήρωση του εργαστηρίου είναι μία δωρεάν παροχή προς τους μαθητές μας, δεν χρεώνεται. Τυχόν απουσίες που δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθούν, δεν συμψηφίζονται με μελλοντικά δίδακτρα ούτε αφαιρούνται από τα τρέχοντα.

Είναι σημαντικό για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων μας, που είναι η πρόοδος του παιδιού, η ανάπτυξη των γνώσεών του και η καλλιέργεια της αγάπης και της αυτοπεποίθησης για τα αντικείμενα των επιστημών και της τεχνολογίας, να μην απουσιάζει τακτικά. Έτσι η πολιτική των διδάκτρων μας είναι εναρμονισμένη με αυτό τον στόχο, όπως και όλες μας οι επιλογές, ενθαρρύνοντας την συστηματική παρακολούθηση.

Σχετικά με την χρήση του site

Ο δικτυακός τόπος www.robotakia.gr , δημιουργήθηκε από την ατομική επιχείρηση Κωνσταντίνος Νέλλας και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Η επιχείρηση διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση το υλικό που προστίθεται από τους χρήστες του. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Η επιχείρηση προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.robotakia.gr με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Το www.robotakia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών άνευ προηγουμένης προειδοποιήσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Εγγραφή χρήστη στο site

Ο χρήστης, κατά την εγγραφή του στο www.robotakia.gr , υποχρεούται να δηλώνει τα πραγματικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνα κλπ). Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες ή ψεύτικα στοιχεία, το www.robotakia.gr , διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό χρήστη ή/και να μην εκτελέσει αντίστοιχο αίτημα του χρήστη ή/και εγγραφή, χωρίς καμία προειδοποίηση προς αυτόν.

Τιμοκατάλογοι

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων είναι τελικές, και συμπεριλαμβάνουν τυχόν φόρους. Το www.robotakia.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Άλλες Συνδέσεις (links)

Το www.robotakia.gr μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.robotakia.gr για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί ή προκαλέσει ο χρήστης σε τρίτους μέσω των συνδέσμων αυτών.

Ευθύνη των Μερών

Ο χρήστης του www.robotakia.gr , ευθύνεται απέναντι στο www.robotakia.gr και τους συνεργάτες του από την χρήση των υπηρεσιών του www.robotakia.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.robotakia.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.robotakia.gr, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Το www.robotakia.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει με την προβολή περιγραφών, φωτογραφιών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).

Δικαιώματα του www.robotakia.gr

Το www.robotakia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.robotakia.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Επίσης το www.robotakia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αδρανοποιεί προσωρινά ή/και οριστικά λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.robotakia.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μόνα αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Τελικές Διατάξεις

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους της Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.robotakia.gr .

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο