Δωρεάν εργαστήρια γνωριμίας με την Ρομποτική!

Επιλέξτε παρακάτω το εργαστήριο γνωριμίας με βάση την ηλικία του παιδιού σας. «Η...
Learn more

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική, τα παιδιά αφομοιώνουν έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και γενικότερα των επιστημών, με έναν ευχάριστο, βιωματικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Τα παιδιά ανάλογα την ηλικία τους δημιουργούν κατασκευές  και τις προγραμματίζουν

Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται σε παιδιά προ νηπίου μέχρι και μαθητές λυκείου. Στα Robotakia υπάρχουν δώδεκα ετήσια επίπεδα, στα οποία τα παιδιά συμμετέχουν ανάλογα με την ηλικία τους και την εμπειρία τους στη ρομποτική.

Τα πρώτα δύο ετήσια επίπεδα, απευθύνονται σε παιδιά προ νηπίου και νηπιαγωγείου. Ξεκινώντας τα παιδιά συμμετέχουν στο πρώτο εισαγωγικό επίπεδο και την επόμενη χρονιά, στο επίπεδο των προχωρημένων. Στο πρώτο επίπεδο τα παιδιά ξεκινάνε με κατασκευές πολύ απλών μηχανών με τα “μεγάλα” τουβλάκια της Lego, τα Lego Duplo. Αφού εξοικειωθούν με τις κατασκευές, τα παιδιά σταδιακά συνδέουν τις κατασκευές τους με ένα “έξυπνο τουβλάκι” (hub) και έναν κινητήρα. Χρησιμοποιώντας το tablet, δίνουν κίνηση στην κατασκευή τους με 2-3 εντολές-εικονίδια τις οποίες βάζουν στη σειρά και έτσι δημιουργούν τα πρώτα τους προγράμματα! Σταδιακά, στις κατασκευές χρησιμοποιούνται και μικρότερα τουβλάκια, και τα παιδιά προετοιμάζονται για το επόμενο επίπεδο. Στο επίπεδο των προχωρημένων, τα παιδιά χρησιμοποιούν μόνο τα μικρά τουβλάκια ενώ θα συνδέσουν στις κατασκευές τους αισθητήρες και όλα αυτά με το kit Lego We Do 2.0. Μαθαίνουν να προγραμματίζουν επίσης με Scratch Jr και τις μέλισσες Bee bot.

Προχωρώντας στο δημοτικό, τα έξι επόμενα επίπεδα είναι επίσης οργανωμένα σε διετίες, όπου το πρώτο έτος της διετίας είναι εισαγωγικό  και το δεύτερο είναι προχωρημένο. Σε κάθε διετία, κάτι αλλάζει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη διετία, το υλικό, η γλώσσα προγραμματισμού ή και τα δύο! Έτσι τα παιδιά, με μικρά και σταθερά βήματα ξεκινάνε από πολύ απλές κατασκευές και προγράμματα και καταλήγουν σε εντυπωσιακά σύνθετα projects!

Στην πρώτη διετία του δημοτικού χρησιμοποιούν το νέο kit Lego Essential και προγραμματίζουν με Icon Blocks μέσα από την εφαρμογή της Lego.

Στην δεύτερη διετία, στο πρώτο εισαγωγικό έτος τα παιδιά κατασκευάζουν με το Lego  Essential αλλά μαθαίνουν να προγραμματίζουν με Word Blocks. Στο προχωρημένο επίπεδο τα παιδιά γνωρίζουν το kit και το Spike Prime και προγραμματίζουν με Word Blocks.

Στην τρίτη διετία χρησιμοποιούν τα kit Lego Spike Prime  και Lego MindStorms EV3 αλλά δημιουργούν και ηλεκτρονικές κατασκευές μέσα από το microbit. Μαθαίνουν να προγραμματίζουν με εκπαιδευτικές  γλώσσες Word Blocks όπως τη MakeCode και μέσα από την εφαρμογή EV3 Classroom.

Στο Γυμνάσιο τα παιδιά προχωράνε ακόμη περισσότερο προγραμματίζοντας σε text-based γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Python και γνωρίζουν νέα λειτουργικά συστήματα όπως το Linux. Παράλληλα εμβαθύνουν στις ηλεκτρονικές κατασκευές υλοποιώντας projects με Microbit,  Raspberry Pi pico και Raspberry Pi. Τέλος μαθαίνουν να συνδυάζουν τεχνολογίες web και mobile app development δημιουργώντας ολοκληρωμένα ΙΟΤ projects εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία!

Κάθε παιδάκι εισάγεται σε ένα τμήμα ανάλογα την ηλικία και τις γνώσεις του στο αντικείμενο. Αν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ο εκπαιδευτικός κρίνει πως το παιδί μπορεί να ανταπεξέλθει σε ανώτερο επίπεδο το προτείνει στον γονέα. Στόχος μας είναι οι μαθητές να παρακολουθούν το κατάλληλο επίπεδο και να νιώθουν πως η επιστήμη και η τεχνολογία είναι συναρπαστικές και τα καταφέρνουν!

Η εκπαιδευτική ρομποτική βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τις επιστημονικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο. Λειτουργεί δηλαδή ως καταλύτης, που επιταχύνει τη διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον, είναι μία εξαιρετικά ψυχαγωγική και δημιουργική δραστηριότητα. Έτσι τα παιδιά χτίζουν την πεποίθηση ότι η μελέτη των θετικών επιστημών είναι συναρπαστική!

Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες, και έτσι αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας. Χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το μυαλό τους και τα χέρια τους, αναπτύσσοντας έτσι τις νοητικές και κινητικές τους δεξιότητεςΟλοκληρώνουν έργα (projects) τα οποία και παρουσιάζουν, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους στην οργάνωση, στην επίλυση προβλημάτων και στην επικοινωνία.

Επιπλέον μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής αναπτύσσονται κι άλλες κρίσιμες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως:

  • Αυτοπεποίθηση – αυτοεκτίμηση(επίτευξη στόχων, θετική ανατροφοδότηση)
  • Ορθολογική καικριτική σκέψη(σχεδίαση, συναρμολόγηση, προγραμματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση)
  • Καινοτομία – Έρευνα(νέες ιδέες για κατασκευές και project, επίλυση προβλημάτων).
  • Δημιουργικότητα καιφαντασία
  • Δεξιότητες επικοινωνίας(συνεργασία στην ομάδα)
  • Αντίληψη καιπαρατηρητικότητα(εύρεση και διαχείριση σφαλμάτων)

Τα τμήματα είναι ολιγομελή. Τα τμήματα δημοτικού και γυμνασίου αποτελούνται από έξι έως δέκα παιδιά. Τα τμήματα για παιδιά 4-6 ετών αποτελούνται από τέσσερα έως οκτώ παιδιά. Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά, χωρισμένα σε ομάδες των δύο παιδιών. Αντίστοιχα ισχύουν και για τα εξ αποστάσεως εργαστήριά μας.

Στα τμήματα δημοτικού και γυμνασίου, κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από εργαστήρια με διάρκεια μίας ώρας και τριάντα λεπτών, τα οποία πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Στα τμήματα για παιδιά 4-6 ετών, κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από εργαστήρια με διάρκεια μίας ώρας, τα οποία πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Στα εξ αποστάσεως εργαστήρια προγραμματισμού τα τμήματα δημοτικού και γυμνασίου διαρκούν σαράντα πέντε λεπτά και γίνονται μια φορά την εβδομάδα. Ενώ τα τμήματα προσχολικής διαρκούν μισή ώρα και γίνονται επίσης μια φορά την εβδομάδα.

Δε δίνονται υποχρεωτικές εργασίες για το σπίτι, ούτε χρειάζεται το παιδί να ασχοληθεί πέρα από την ώρα του εργαστηρίου για να παρακολουθήσει τον κάθε κύκλο μαθημάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι διαγωνιστικές ομάδες, εκεί τα παιδιά εργάζονται πάνω σε projects με στόχο την συμμετοχή και διάκριση σε έναν διαγωνισμό ρομποτικής. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά μπορεί να χρειαστεί να μελετήσουν επιπλέον υλικό, ή/ και να αναλάβουν σχετικές με το project εργασίες, όπως συγγραφή οδηγιών, παρουσιάσεων κ.ά.  σε χρόνο εκτός του μαθήματος.

Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται υλικά της σειράς Lego Education καθώς και άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τις κατασκευές. Για τον προγραμματισμό απαιτούνται  laptops/tablets. Παρέχουμε στους μαθητές όλα όσα χρειάζονται για το μάθημα, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα επιπλέον.

Εξαίρεση αποτελούν τα εξ αποστάσεως εργαστήρια προγραμματισμού όπου οι μαθητές απαιτείται να διαθέτουν laptops/tablets. . Συνιστάται  η εγκατάσταση της γλώσσας σε ξεχωριστή συσκευή από το zoom ώστε το παιδί στη μία συσκευή να παρακολουθεί και στην άλλη να προγραμματίζει.

Στα Robotakia καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου το παιδί να αναπληρώσει το χαμένο εργαστήριο. Σε περίπτωση απουσίας, το παιδί μπορεί να έρθει σε επόμενη ημέρα εφόσον διεξάγεται το ίδιο εργαστήριο και υπάρχει διαθέσιμη θέση. Αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις γραμματείες των κέντρων μας. Εάν δεν είναι διαθέσιμο το ίδιο εργαστήριο επόμενη ημέρα, τότε το παιδί μπορεί να κάνει αναπλήρωση σε περιόδους Πάσχα, Χριστουγέννων και καλοκαιριού τις οποίες ανακοινώνουμε έγκαιρα, ή ακόμη και σε επόμενο κύκλο. Η αναπλήρωση του εργαστηρίου είναι μία δωρεάν παροχή προς τους μαθητές μας, δε χρεώνεται. Τα δίδακτρα υπολογίζονται με την εγγραφή του παιδιού στο τμήμα και όχι με τις παρουσίες στα εργαστήρια. Τυχόν απουσίες που δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθούν, δε συμψηφίζονται με μελλοντικά δίδακτρα.

Φυσικά, στο κέντρο μας μπορείτε να παρακολουθήσετε εργαστήρια εξ αποστάσεως. Η εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εργαστηρίων μας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων για τον COVID-19, έγινε ένα ακόμη παράδειγμα για τα παιδιά, προκειμένου να εδραιώσουν την παραπάνω πεποίθηση. Είδαν πώς μπορεί στην πράξη να βοηθήσει η τεχνολογία να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Τα online εργαστήρια προγραμματισμού, επιτρέπουν στα παιδιά να εξελιχθούν στον συγκεκριμένο τομέα ταχύτατα, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν εξοπλισμό ρομποτικής.

Όλα αυτά, επιτυγχάνονται μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που τα παιδιά την αντιλαμβάνονται ως παιχνίδι, και συμμετέχουν ενεργά σε αυτή με πολύ ενθουσιασμό!

Στόχος μας είναι να συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς ρομποτικής ώστε τα παιδιά να αποκομίσουν τη συναρπαστική εμπειρία και τα εκπαιδευτικά οφέλη μιας διαγωνιστικής ομάδας.

Τα παιδιά του κέντρου μας έχουν λάβει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς και έχουν διακριθεί, στο παρελθόν. Εδώ μπορείτε να δείτε τις επιτυχίες μας!

Φυσικά! Οι διδακτικές επισκέψεις, στα Robotakia, εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και συμπληρώνουν την αγωγή των μαθητριών και των μαθητών σε μέρη επιστημονικού περιεχομένου. 

Ο χώρος μας αποτελεί σημείο τεχνολογικού  ενδιαφέροντος καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες θα δουν projects, ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη, που έχουν πραγματοποιηθεί από τους μαθητές μας. 

Σχεδιάσαμε μία συναρπαστική εμπειρία μάθησης και δημιουργίας που περιλαμβάνει κατασκευή και προγραμματισμό ρομπότ, σε ομάδες των 2-3 παιδιών!

Παρέχουμε 4 διαφορετικά εργαστήρια για κάθε σχολικό έτος. Έτσι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία ή περισσότερες επισκέψεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους!

Οι ετήσιοι κύκλοι έχουν διάρκεια 36 εβδομάδες. Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε σε μία δόση, πριν την έναρξη του κύκλου των εργαστηρίων με έκπτωση 6,25% είτε τμηματικά σε 9 δόσεις. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής των διδάκτρων, αυτές γίνονται ως εξής:

Δίδακτρα αξίας 4 εργαστηρίων με την ολοκλήρωση της εγγραφής και την κατοχύρωση της θέσης στο τμήμα (1η δόση)

Δίδακτρα αξίας 4 εργαστηρίων το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Σεπ, Οκτ, Νοε, Δεκ, Ιαν, Φεβ , Μαρ, Απρ (2η-8η δόση)

Η καταβολή μπορεί να γίνει είτε μέσα από site ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Ίσως η απάντηση που αναζητάτε δεν βρίσκεται παραπάνω. Θα χαρούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, μπορείτε να το υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.