1η έκθεση μαθητικών δημιουργιών “Robotakia” – Ενότητα: Ταξίδι στο διάστημα!

Οδηγός συμμετοχής

Με πολλή χαρά και ενθουσιασμό, προσκαλούμε τους μαθητές μας να λάβουν μέρος στην ψηφιακή έκθεση δημιουργιών με θέμα «Ταξίδι στο διάστημα!».

Οι μαθητές μας έχοντας λάβει τις απαραίτητες βάσεις στα εργαστήριά μας, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το δικό τους πρωτότυπο έργο το οποίο μπορεί να είναι μία διαστημική ιστορία ή ένα διαστημικό παιχνίδι σε μία ηλεκτρονική έκθεση μη διαγωνιστικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Scratch.

Η διασκέδαση θα είναι το βασικό συστατικό αυτού του διαστημικού ταξιδιού για τους μαθητές μας!

Στην έκθεση μαθητικών δημιουργιών με θέμα «Ταξίδι στο διάστημα» τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν την δική τους ιστορία ή παιχνίδι στη Scratch! Θα βασιστούν στα εργαστήρια που έχουν ήδη παρακολουθήσει στα Robotakiaκαι θα αλλάξουν την εμφάνιση των αντικειμένων και του υποβάθρου, θα φτιάξουν τους δικούς τους αλγόριθμους και θα εκφραστούν δημιουργικά! Στη συνέχεια θα μοιραστούν τη δημιουργία τους ετοιμάζοντας μια βίντεο παρουσίαση!

Ποια παιδιά συμμετέχουν

Η ψηφιακή έκθεση με θέμα ταξίδι στο διάστημα απευθύνεται σε παιδιά που παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω ετήσια τμήματά μας:

Ρομποτική με Lego WeDo 2.0, για παιδιά 1ης και 2ας Δημοτικού

Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά 1ης και 2ας δημοτικού

Ρομποτική με Lego WeDo 2.0 – Advanced challenges

Οι μαθητές των δύο πρώτων επιπέδων θα παρουσιάσουν ένα έργο που δημιούργησαν στη Scratch JR. Οι μαθητές του τρίτου επιπέδου θα παρουσιάσουν ένα έργο που δημιούργησαν στη Scratch 3.0.

Οι εργασίες των παιδιών θα ομαδοποιηθούν και θα αξιολογηθούν με βάση το επίπεδο στο οποίο παρακολουθούν. Εάν σχηματιστούν ομάδες παιδιών από διαφορετικά επίπεδα, τότε η εργασία τους θα καταταγεί με βάση το επίπεδο του παιδιού που παρακολουθεί το υψηλότερο τμήμα.

Ομάδες εργασίας

Σε κάθε ομάδα μπορούν να συμμετέχουν από 2 έως 8 παιδιά. Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη συγκυρία που επικρατεί λόγω του Covid-19, φέτος οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να δουλέψουν και ατομικά. Προτείνουμε πάντως όπου είναι εφικτό να υπάρξει συνεργασία των μαθητών μας, με πρωτοβουλία των ίδιων των παιδιών και των γονέων τους. Τα παιδιά θα μπορούσαν για παράδειγμα, με τη βοήθεια και την επίβλεψη των γονέων τους, να κανονίζουν συσκέψεις μέσω της πλατφόρμας zoom, καθώς την έχουν ήδη δοκιμάσει κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων μας.

Διαδικασία σχηματισμού ομάδων

Η γραμματεία μας θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των γονέων παιδιών που επιθυμούν να εργαστούν ομαδικά! Έτσι, εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον γονέα ενός άλλου παιδιού για να σχηματίσουν τα παιδιά σας ομάδα, μπορείτε να στείλετε την επιθυμία σας στην γραμματεία μας στο info@robotakia.grΘα προωθήσουμε τα δικά σας στοιχεία επικοινωνίας σε εκείνον και θα τον ενημερώσουμε σχετικά, ώστε επικοινωνήσει μαζί σας.

Γλώσσα προγραμματισμού

Η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού στην εποχή μας για παιδιά δημοτικού, είναι η γλώσσα Scratch .

Η γλώσσα αυτή, έχει αναπτυχθεί από μια ομάδα ερευνητών στο MIT Media Lab. Το προγραμματιστικό της περιβάλλον είναι εύκολο και απολύτως κατάλληλο για την ηλικία τους. Τα παιδιά ενώνουν εντολές σε γραφικό περιβάλλον και δημιουργούν με αυτό τον τρόπο τα προγράμματά τους. Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αλληλεπιδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και προσομοιώσεις. Μέσα από αυτή την γλώσσα οι μαθητές μας κατανοούν βασικές έννοιες και δομές προγραμματισμού.

Στην ίδια φιλοσοφία κινείται και η γλώσσα προγραμματισμού Scratch JR που είναι απλούστερη και απευθύνεται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας.

Μέσα από τις δύο αυτές γλώσσες προγραμματισμού, οι μαθητές κατανοούν βασικές έννοιες προγραμματισμού, αναπτύσσουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης  και εκφράζονται δημιουργικά μέσω της δημιουργίας διαδραστικών ψηφιακών ιστοριών και παιχνιδιών.

Η Υπολογιστική Σκέψη έχει αναγνωριστεί από πολλούς ερευνητές και διεθνείς οργανισμούς ως μία από τις βασικές δεξιότητες όπως είναι η γραφή, η ανάγνωση και η εκτέλεση αριθμητικών πράξεων που πρέπει να αναπτύξουν όλα τα παιδιά από μικρή ηλικία ώστε να προετοιμαστούν για την ψηφιακή κοινωνία του 21ου αιώνα (Wing, 2006).
Η κατασκευή ψηφιακών ιστοριών και παιχνιδιών από τους ίδιους τους μαθητές με τη χρήση εκπαιδευτικών γλωσσών προγραμματισμού όπως είναι η Scratch, είναι δυνατό να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης, να αυξήσει τα κίνητρα, την αυτοπεποίθηση καθώς και την ικανοποίηση που λαμβάνουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές μας.

Δήλωση συμμετοχής

Τη δήλωση συμμετοχής την υποβάλλει ένας ενήλικας που αναλαμβάνει και τον ρόλο του συντονιστή της ομάδας. Ο συντονιστής είναι ένας γονέας ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας με τα Robotakia για την ψηφιακή έκθεση και θα βοηθήσει σε διαδικαστικά θέματα. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ανοίξουν στις 20 Φεβρουαρίου 2021 και θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2021.

Βίντεο συμμετοχής

Τα παιδιά καλούνται να παρουσιάσουν τη δημιουργία τους μέσω ενός βίντεο διάρκειας 1 έως 3 λεπτών. Το βίντεο χρειάζεται να είναι της μορφής .mp4 και εκεί να παρουσιάζεται η διαστημική ιστορία ή παιχνίδι.

Μπορείτε να βγάλετε το βίντεο του project είτε σε tablet είτε σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εργαλείο γνωρίζετε και σας εξυπηρετεί. Ενδεικτικά, τέτοια είναι τα Loom (Windows/Mac/iOS) το OBS studio (Windows/Mac/Linux) και το AZ Screen Recorder (Android).

Τα καλύτερα βίντεο θα αναρτηθούν στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, συνεπώς οι γονείς χρειάζεται να υπογράψουν φόρμα συναίνεσης για την χρήση του βίντεο, παράλληλα με την δήλωση συμμετοχής του παιδιού τους.

Κώδικας προγράμματος

Εκτός από το βίντεο συμμετοχής, τα παιδιά χρειάζεται να στείλουν και το ίδιο πρόγραμμα που υλοποίησαν.

Προθεσμία αποστολής εργασίας

Οι εργασίες των παιδιών, βίντεο και κώδικας, χρειάζεται να έχουν αποσταλεί στο info@robotakia.gr ως την 3η Απριλίου 2021. Για την αποστολή μεγάλων αρχείων βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες όπως το Dropbox και το WeTransfer.

Αξιολόγηση έργων

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να χτίσουμε την πεποίθηση στα παιδιά ότι «Οι επιστήμες και η τεχνολογία είναι συναρπαστικές και εγώ τα καταφέρνω!»

Ο μη διαγωνιστικός χαρακτήρας της δράσης και ο διαχωρισμός των εργασιών στα επίπεδα, εξυπηρετεί αυτό τον στόχο, αφού δίνει το κίνητρο στους μαθητές μας να συμμετέχουν, ανεξάρτητα από την εμπειρία τους στον προγραμματισμό και τα χρόνια ενασχόλησής τους με την ρομποτική.

Επιπλέον, τα έργα θα κατηγοριοποιηθούν με βάση το εάν χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός ρομποτικής ή όχι, οπότε θα δημιουργηθούν συνολικά 8 υποκατηγορίες έργων. Η περιγραφική αξιολόγηση που θα λάβουν οι μαθητές μετά την ολοκλήρωσης της δράσης, θα περιλαμβάνει  ιδέες βελτιστοποίησης των έργων τους, θα τους δώσει επιπλέον κίνητρα να εξελίξουν τα έργα τους και άρα τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό. Η αξιολόγηση της εργασίας τους θα συμβάλλει στην αυτογνωσία των μαθητών όσον αφορά στο επίπεδο των δεξιοτήτων τους και θα έχει πάντοτε ως στόχο την ενθάρρυνση και την επιβράβευση.

Στο τέλος της εκπαιδευτικής δράσης, όλοι οι μαθητές μας θα λάβουν τον έπαινο για τη συμμετοχή τους. Όλα τα παιδιά θα είναι νικητές σε αυτό το ταξίδι γνώσης! 

Κριτήρια αξιολόγησης έργων

Οι τομείς στους οποίους θα αναφέρεται η περιγραφική αξιολόγηση των δημιουργιών των παιδιών θα είναι:

Ιδέα, ευρηματικότητα, πρωτοτυπία

Ορθότητα προγράμματος

Πολυπλοκότητα προγράμματος

Αισθητική / γραφικά

Συνολική παρουσίαση έργου στο βίντεο

Επιπλέον πληροφορίες

Υπεύθυνος επικοινωνίας για θέματα της ψηφιακής έκθεσης με θέμα Ταξίδι στο διάστημα είναι η κ. Μαργαρίτα Βελέντζα. Μπορείτε να στέλνετε τυχόν απορίες/διευκρινήσεις μέσω της σχετικής φόρμας που έχει δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό στο site μας. Αυτές θα απαντώνται και στη συνέχεια θα αναρτώνται και στη σελίδα συχνών ερωτήσεων / απαντήσεων (FAQ).