Σχολική Επίσκεψη στα Robotakia

«Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι συναρπαστικές, και εγώ τα καταφέρνω!» Ο βασικός μας στόχος είναι να χτίσουμε αυτή την πεποίθηση στους μικρούς μας μαθητές, μέσα από συναρπαστικά εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια που το απολαμβάνουν όσο και ένα παιχνίδι!! 

Παράλληλα, τα παιδιά μαθαίνουν κατασκευαστικές τεχνικές και έρχονται σε επαφή με έννοιες της φυσικής, των μαθηματικών και του προγραμματισμού. Όλα αυτά, επιτυγχάνονται μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που τα παιδιά την αντιλαμβάνονται ως παιχνίδι, και συμμετέχουν ενεργά σε αυτή με πολύ ενθουσιασμό

Χαρίστε τους μαθητές σας σε ένα συναρπαστικό ταξίδι επιστήμης και τεχνολογίας με οδηγό τα Robotakia!

Οι διδακτικές επισκέψεις, στα Robotakia, εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και συμπληρώνουν την αγωγή των μαθητριών και των μαθητών σε μέρη επιστημονικού περιεχομένου. 

Ο χώρος μας αποτελεί σημείο τεχνολογικού  ενδιαφέροντος καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες θα δουν projects, ολοκληρωμένα και σε εξέλιξη, που έχουν πραγματοποιηθεί από τους μαθητές μας. 

Σχεδιάσαμε μία συναρπαστική εμπειρία μάθησης και δημιουργίας που περιλαμβάνει κατασκευή και προγραμματισμό ρομπότ, σε ομάδες των 2-3 παιδιών!

Παρέχουμε 4 διαφορετικά εργαστήρια για κάθε σχολικό έτος. Έτσι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία ή περισσότερες επισκέψεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους!

Επιπλέον, σας παρέχουμε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για 4 επιπλέον εργαστήρια προγραμματισμού, τα οποία μπορείτε να υλοποιήσετε εντός της σχολικής τάξης! Κάντε σήμερα την on-line εγγραφή σας σε μία σχολική επίσκεψη, ή εγγραφείτε τηλεφωνικά στο 210-962-9999. 

Α’ Δημοτικού

Οι διδακτικοί στόχοι των επισκέψεων για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού, είναι να υλοποιήσουν, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού από τα Robotakia, ένα αυτοτελές project που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον προγραμματισμό μιας ρομποτικής εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την εκπαιδευτική σειρά Lego WeDo 2.0 με έναν απλοποιημένο τρόπο!

Τα projects στοχεύουν στην βελτίωση της λεπτής κινητικότητας των παιδιών, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους και στην γνωριμία σε βασικές έννοιες του προγραμματισμού!

Επιπλέον με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, που θα υλοποιηθεί στο σχολικό χώρο από τους εκπαιδευτικούς σας, οι μαθήτριες και οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε ασκήσεις προγραμματισμού. Θα καλλιεργήσουν την υπολογιστική σκέψη τους και θα δημιουργήσουν παραμύθια και ιστορίες κατάλληλα για την ηλικία τους. Προγραμματίζοντας τις δια δραστικές ιστορίες θα μάθουν τις βασικές εντολές που συναντάμε σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Scratch JR.

Β’ Δημοτικού

Οι διδακτικοί στόχοι των επισκέψεων για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού, είναι να υλοποιήσουν, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού από τα Robotakia, ένα αυτοτελές project που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον προγραμματισμό μιας ρομποτικής εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την εκπαιδευτική σειρά Lego WeDo 2.0 με έναν απλοποιημένο τρόπο!

Τα projects στοχεύουν στην βελτίωση της λεπτής κινητικότητας των παιδιών, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους και στην γνωριμία σε βασικές έννοιες του προγραμματισμού!

Επιπλέον με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, που θα υλοποιηθεί στο σχολικό χώρο από τους εκπαιδευτικούς σας, οι μαθήτριες και οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε ασκήσεις προγραμματισμού. Θα καλλιεργήσουν την υπολογιστική σκέψη τους και θα δημιουργήσουν παραμύθια και ιστορίες κατάλληλα για την ηλικία τους. Προγραμματίζοντας τις δια δραστικές ιστορίες θα μάθουν τις βασικές εντολές που συναντάμε σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Scratch JR.

Γ’ Δημοτικού

Οι διδακτικοί στόχοι των επισκέψεων για τα παιδιά των μεσαίων τάξεων του δημοτικού, είναι να υλοποιήσουν, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού από τα Robotakia, ένα αυτοτελές project που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον προγραμματισμό μιας ρομποτικής εφαρμογής.

Για την υλοποίηση του project οι μαθητές χρησιμοποιούν το πακέτο της Lego We Do 2.0 ενώ προγραμματίζουν τα ρομποτάκια τους και γνωρίζουν την οπτική γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0.

Τα projects στοχεύουν στην βελτίωση της λεπτής κινητικότητας των παιδιών, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους και στην γνωριμία σε έννοιες του προγραμματισμού!

Επιπλέον με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού , που θα υλοποιηθεί στο σχολικό χώρο από τους εκπαιδευτικούς σας, οι μαθήτριες και οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε ασκήσεις προγραμματισμού. Θα καλλιεργήσουν την υπολογιστική σκέψη τους και θα δημιουργήσουν παιχνίδια και διαδραστικές ιστορίες κατάλληλα για την ηλικία τους. Προγραμματίζοντας, θα μάθουν τις βασικές εντολές που συναντάμε σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την οπτική γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0.

Δ’ Δημοτικού

Οι διδακτικοί στόχοι των επισκέψεων για τα παιδιά των μεσαίων τάξεων του δημοτικού, είναι να υλοποιήσουν, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού από τα Robotakia, ένα αυτοτελές project που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον προγραμματισμό μιας ρομποτικής εφαρμογής.

Για την υλοποίηση του project οι μαθητές χρησιμοποιούν το πακέτο της Lego We Do 2.0 ενώ προγραμματίζουν τα ρομποτάκια τους και γνωρίζουν την οπτική γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0.

Τα projects στοχεύουν στην βελτίωση της λεπτής κινητικότητας των παιδιών, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους και στην γνωριμία σε έννοιες του προγραμματισμού!

Επιπλέον με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού , που θα υλοποιηθεί στο σχολικό χώρο από τους εκπαιδευτικούς σας, οι μαθήτριες και οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε ασκήσεις προγραμματισμού. Θα καλλιεργήσουν την υπολογιστική σκέψη τους και θα δημιουργήσουν παιχνίδια και διαδραστικές ιστορίες κατάλληλα για την ηλικία τους. Προγραμματίζοντας, θα μάθουν τις βασικές εντολές που συναντάμε σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την οπτική γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0.

Ε’ Δημοτικού

Οι διδακτικοί στόχοι των επισκέψεων για τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του δημοτικού, είναι να υλοποιήσουν, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού από τα Robotakia, ένα αυτοτελές project που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον προγραμματισμό μιας ρομποτικής εφαρμογής.

Για την υλοποίηση του εργαστηρίου οι μαθητές χρησιμοποιούν το νέο πακέτο της Lego Spike Prime ενώ προγραμματίζουν με Word Blocks.

Τα projects στοχεύουν στην βελτίωση της λεπτής κινητικότητας των παιδιών, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους και στην γνωριμία σε έννοιες του προγραμματισμού! Συγκεκριμένα επιτρέπουν στις μαθήτριες και τους μαθητές μας να γνωρίσουν βασικές προγραμματιστικές τεχνικές και έννοιες όπως οι μεταβλητές, οι δομές επανάληψης και επιλογής κ.ά. ώστε να είναι εφικτή μελλοντικά η εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών προγραμματισμού.

Επιπλέον με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού , που θα υλοποιηθεί στο σχολικό χώρο από τους εκπαιδευτικούς σας, οι μαθήτριες και οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε ασκήσεις προγραμματισμού. Θα καλλιεργήσουν την υπολογιστική σκέψη τους και θα δημιουργήσουν παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία τους. Προγραμματίζοντας, θα μάθουν τις βασικές και πιο σύνθετες εντολές που συναντάμε σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0.

ΣΤ’ Δημοτικού

Οι διδακτικοί στόχοι των επισκέψεων για τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του δημοτικού, είναι να υλοποιήσουν, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού από τα Robotakia, ένα αυτοτελές project που περιλαμβάνει την κατασκευή και τον προγραμματισμό μιας ρομποτικής εφαρμογής.

Για την υλοποίηση του εργαστηρίου οι μαθητές χρησιμοποιούν το νέο πακέτο της Lego Spike Prime ενώ προγραμματίζουν με Word Blocks.

Τα projects στοχεύουν στην βελτίωση της λεπτής κινητικότητας των παιδιών, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους και στην γνωριμία σε έννοιες του προγραμματισμού! Συγκεκριμένα επιτρέπουν στις μαθήτριες και τους μαθητές μας να γνωρίσουν βασικές προγραμματιστικές τεχνικές και έννοιες όπως οι μεταβλητές, οι δομές επανάληψης και επιλογής κ.ά. ώστε να είναι εφικτή μελλοντικά η εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών προγραμματισμού.

Επιπλέον με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού , που θα υλοποιηθεί στο σχολικό χώρο από τους εκπαιδευτικούς σας, οι μαθήτριες και οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε ασκήσεις προγραμματισμού. Θα καλλιεργήσουν την υπολογιστική σκέψη τους και θα δημιουργήσουν παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία τους. Προγραμματίζοντας, θα μάθουν τις βασικές και πιο σύνθετες εντολές που συναντάμε σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0.