Δωρεάν εργαστήρια γνωριμίας με την Ρομποτική!

Επιλέξτε παρακάτω το εργαστήριο γνωριμίας με βάση την ηλικία του παιδιού σας. «Η...
Μάθε περισσότερα
 1. Εργαστήρια αναπλήρωσης

  1. Αναπλήρωση - Προχωρημένα εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού για παιδιά Νηπιαγωγείου

  2. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego WeDo 2.0 και Scratch για παιδιά 3ης και 4ης δημοτικού

  3. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego WeDo 2.0 και Scratch για παιδιά 3ης και 4ης δημοτικού - Advanced Challenges

  4. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego και Scratch για παιδιά 3ης και 4ης δημοτικού

  5. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego και Scratch για παιδιά 3ης και 4ης δημοτικού – Advanced challenges

  6. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια με Lego WeDo 2.0 για παιδιά νηπιαγωγείου

  7. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά 1ης και 2ας Δημοτικού

  8. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά νηπιαγωγείου

  9. Αναπλήρωση - Εισαγωγικά εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού, για παιδιά 4-6 ετών

  10. Αναπλήρωση εργαστηρίου

  11. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego WeDo 2.0 για παιδιά 1ης και 2ας δημοτικού

  12. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego WeDo 2.0 για παιδιά 1ης και 2ας δημοτικού – Advanced Challenges

  13. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego WeDo 2.0, για παιδιά 1ης και 2ας Δημοτικού

  14. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego MindStorms EV3 για παιδιά από 5η δημοτικού μέχρι 1η Γυμνασίου

  15. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego MindStorms EV3 – Advanced challenges

  16. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego Spike Prime

  17. Αναπλήρωση - Advanced Robotics – δεύτερο έτος

  18. Αναπλήρωση - Advanced Robotics – πρώτο έτος

  19. Αναπλήρωση - Advanced Robotics – τρίτο έτος

 2. Εργαστήρια προγραμματισμού, εξ αποστάσεως

  1. δωρεάν Online εργαστήριο γνωριμίας με τον προγραμματισμό για παιδιά νηπιαγωγείου

  2. δωρεάν Online εργαστήριο γνωριμίας με τον προγραμματισμό για παιδιά Α και Β δημοτικού

  3. Online εισαγωγικά εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά A και B δημοτικού

  4. Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά A και B δημοτικού

  5. Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Α και Β δημοτικού - τμήμα προχωρημένων

  6. δωρεάν Online εργαστήριο γνωριμίας με τον προγραμματισμό, για παιδιά Γ και Δ δημοτικού

  7. δωρεάν Online εργαστήριο γνωριμίας με τον προγραμματισμό για παιδιά Ε και ΣΤ δημοτικού

  8. Online εισαγωγικά εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Ε και ΣΤ δημοτικού

  9. Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Ε και ΣΤ δημοτικού

  10. δωρεάν Online εργαστήριο γνωριμίας με τον προγραμματισμό, για παιδιά Γυμνασίου

  11. Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Γυμνασίου

  12. Online εισαγωγικά εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά νηπιαγωγείου

  13. Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά νηπιαγωγείου

  14. Online εισαγωγικά εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Γ και Δ δημοτικού

  15. Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Γ και Δ δημοτικού

  16. Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Γ και Δ δημοτικού - τμήμα προχωρημένων

  17. Online εισαγωγικά εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Γυμνασίου

  18. Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Γυμνασίου - Δεύτερο έτος

 3. Εργαστήρια ρομποτικής, δια ζώσης

  1. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με τα εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού, για παιδιά προνηπίου και νηπιαγωγείου

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  2. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Lego Spike Essential για παιδιά Α και Β Δημοτικού

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  3. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Lego Spike Essential και Scratch για παιδιά Γ και Δ Δημοτικού

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  4. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Lego Spike Prime για παιδιά από Ε Δημοτικού μέχρι Α Γυμνασίου

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  5. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας Advanced Robotics για παιδιά από Β Γυμνασίου μέχρι Α Λυκείου

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  6. Εισαγωγικά εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού, για παιδιά προνηπίου και νηπιαγωγείου

  7. Προχωρημένα εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού για παιδιά Νηπιαγωγείου

  8. Ρομποτική με Lego Spike Essential για παιδιά Α και Β Δημοτικού

  9. Ρομποτική με Lego Spike Essential – Advanced challenges

   Τμήμα προχωρημένων

  10. Ρομποτική με Lego Spike Essential και Scratch για παιδιά Γ και Δ Δημοτικού

  11. Ρομποτική με Lego Spike Prime και Scratch για παιδιά Δ δημοτικού

   Τμήμα προχωρημένων

  12. Ρομποτική με Lego Spike Prime για παιδιά από Ε Δημοτικού μέχρι Α Γυμνασίου

  13. Advanced Robotics - πρώτο έτος

  14. Ρομποτική με Lego MindStorms EV3 – Advanced challenges

   Τμήμα προχωρημένων

  15. Advanced Robotics - δεύτερο έτος

  16. Advanced Robotics - τρίτο έτος

  17. Advanced Robotics - τέταρτο έτος

 4. Δωρεάν εργαστήριο γνωριμίας με την ρομποτική

  1. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με τα εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού, για παιδιά προνηπίου και νηπιαγωγείου

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  2. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Lego Spike Essential για παιδιά Α και Β Δημοτικού

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  3. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Lego Spike Essential και Scratch για παιδιά Γ και Δ Δημοτικού

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  4. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Lego Spike Prime για παιδιά από Ε Δημοτικού μέχρι Α Γυμνασίου

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  5. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας Advanced Robotics για παιδιά από Β Γυμνασίου μέχρι Α Λυκείου

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

Πού θα μας βρείτε

Τα τρία κέντρα μας βρίσκονται στη Γλυφάδα, στα Βριλήσσια και στον Άγιο Δημήτριο.