Οι εγγραφές στο Robotakia Summer Camp 2024 συνεχίζονται!

Για αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσαμε για τους μαθητές μας, με πολλή αγάπη και κέφι, ένα μοναδικό Summer Camp!
Μάθε περισσότερα
 1. Εργαστήρια αναπλήρωσης

  1. Αναπλήρωση - Προχωρημένα εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού για παιδιά Νηπιαγωγείου

  2. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego WeDo 2.0 και Scratch για παιδιά 3ης και 4ης δημοτικού

  3. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego WeDo 2.0 και Scratch για παιδιά 3ης και 4ης δημοτικού - Advanced Challenges

  4. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego Spike Essential και Scratch για παιδιά Γ’ και Δ’ Δημοτικού

  5. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego Spike Prime και Scratch για παιδιά Δ’ δημοτικού

  6. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια με Lego WeDo 2.0 για παιδιά νηπιαγωγείου

  7. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά 1ης και 2ας Δημοτικού

  8. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά νηπιαγωγείου

  9. Αναπλήρωση - Εισαγωγικά εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού, για παιδιά προνηπίου και νηπιαγωγείου

  10. Αναπλήρωση εργαστηρίου

  11. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego WeDo 2.0 για παιδιά 1ης και 2ας δημοτικού

  12. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego WeDo 2.0 για παιδιά 1ης και 2ας δημοτικού – Advanced Challenges

  13. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego Spike Essential – Advanced challenges

  14. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego Spike Essential για παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού

  15. Αναπλήρωση - Online εργαστήρια ρομποτικής με Lego MindStorms EV3 για παιδιά από 5η δημοτικού μέχρι 1η Γυμνασίου

  16. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego MindStorms EV3 – Advanced challenges

  17. Αναπλήρωση - Ρομποτική με Lego Spike Prime για παιδιά από Ε’ Δημοτικού μέχρι Α’ Γυμνασίου

  18. Αναπλήρωση - Advanced Robotics – δεύτερο έτος

  19. Αναπλήρωση - Advanced Robotics – πρώτο έτος

  20. Αναπλήρωση - Advanced Robotics – τρίτο έτος

  21. Αναπλήρωση - Advanced Robotics – τρίτο έτος

  22. Αναπλήρωση - Advanced Robotics – τέταρτο έτος

 2. Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia

  1. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Εισαγωγικά εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού, για παιδιά προνηπίου και νηπιαγωγείου"

  2. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Προχωρημένα εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού για παιδιά Νηπιαγωγείου"

  3. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Ρομποτική με Lego Spike Essential για παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού"

  4. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Ρομποτική με Lego Spike Essential – Advanced challenges"

  5. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Ρομποτική με Lego Spike Essential και Scratch για παιδιά Γ’ και Δ’ Δημοτικού"

  6. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Ρομποτική με Lego Spike Prime και Scratch για παιδιά Δ’ δημοτικού"

  7. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Ρομποτική με Lego Spike Prime για παιδιά από Ε’ Δημοτικού μέχρι Α’ Γυμνασίου"

  8. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Advanced Robotics – δεύτερο έτος"

  9. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Advanced Robotics – πρώτο έτος"

  10. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΕΛΛΑΚ στην κατηγορία 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού

  11. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΕΛΛΑΚ στην κατηγορία 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού

  12. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΕΛΛΑΚ στην κατηγορία Νηπιαγωγείου

  13. Συμμετοχή στον διαγωνισμό MRC Junior, για μαθητές Γ Δημοτικού που συμμετείχαν στον διεθνή διαγωνισμό MRC στην κατηγορία Football

  14. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που συμμετέχουν στον διαγωνισμό MRC Junior για παιδιά από Α’ έως Γ’ Δημοτικού στην κατηγορία Football

  15. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό MRC για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου στην κατηγορία Μαραθώνιος

  16. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό MRC για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου στην κατηγορία Rally

  17. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό MRC για παιδιά από Δ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού στην κατηγορία Rally

  18. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό MRC για παιδιά από Γ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού στην κατηγορία Football

  19. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Εξ’ αποστάσεως εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Γυμνασίου"

  20. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Εξ’ αποστάσεως εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού"

  21. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Εξ’ αποστάσεως εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Γ’ και Δ’ δημοτικού"

  22. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Εξ αποστάσεως εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά A’ και B’ Δημοτικού"

  23. Εργαστήρια προετοιμασίας για το Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Εξ αποστάσεως εργαστήρια προγραμματισμού για παιδιά Νηπιαγωγείου"

  24. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Advanced Robotics – τέταρτο έτος"

  25. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Advanced Robotics – τρίτο έτος"

  26. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Robotakia, για μαθητές που παρακολουθούν τον ετήσιο κύκλο "Ρομποτική με Lego MindStorms EV3 – Advanced challenges"

 3. Δωρεάν εργαστήριο γνωριμίας με την ρομποτική

  1. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με τα εισαγωγικά εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού χωρίς οθόνη

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  2. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με τα εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  3. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με τα προχωρημένα εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  4. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη με Lego Spike Essential

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  5. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη με Lego Spike Essential – Advanced Challenges

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  6. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη με Lego Spike Prime και Microbit

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  7. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη με Lego Spike Prime και Microbit – Advanced Challenges

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  8. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη με Lego MindStorms EV3 και Microbit

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  9. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας με Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη με Lego MindStorms EV3 και Microbit – Advanced Challenges

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

  10. δωρεάν Εργαστήριο γνωριμίας Advanced Robotics για παιδιά από Β' Γυμνασίου μέχρι Α' Λυκείου

   Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής με οδηγό τα Robotakia !

Πού θα μας βρείτε

Τα τρία κέντρα μας βρίσκονται στη Γλυφάδα, στα Βριλήσσια και στον Άγιο Δημήτριο.