Εισαγωγικά εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού, για παιδιά 4-6 ετών