Δήλωση συμμετοχής στην 1η έκθεση μαθητικών δημιουργιών “Robotakia”

Αριθμός εγγραφής:
email επικοινωνίας:
Όνομα παιδιού: *
Επώνυμο παιδιού: *
Θέμα κατηγορίας:
Εάν το παιδί σας συμμετέχει ατομικά, απλά πατήστε το κουμπί υποβολή παρακάτω και αφήστε κενά τα πεδία όνομα ομάδας και PIN ομάδας.
Εάν το παιδί σας συμμετέχει σε ομάδα, τότε για την υποβολή της συμμετοχής του χρειάζονται 2 επιπλέον πληροφορίες:
1) Το όνομα της ομάδας
2) Ένας τυχαίο 4ψήφιο κωδικό που θα αποφασίσει η ομάδα
Κάθε ομάδα, πριν την υποβολή της συμμετοχής των μελών της, χρειάζεται να συναντηθεί online και να καταλήξει στα 2 παραπάνω στοιχεία. Στη συνέχεια, κάθε γονιός θα κάνει την εγγραφή του παιδιού του συμπληρώνοντας το ίδιο όνομα ομάδας και τον ίδιο 4 ψήφιο κωδικό. Με τον 4ψήφιο κωδικό θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τα μέλη της κάθε ομάδας, ακόμη και στην περίπτωση συνωνυμιών μεταξύ των ομάδων.